1

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Η κατάθλιψη είναι από τις πιo διαδεδομένες ΨΥΧΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ της εποχής μας. Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν σε ομάδες πληθυσμού για την εξάπλωση της, οι γυναίκες, συγκριτικά με τους άνδρες, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να εκδηλώσουν “καταθλιπτικό επεισόδιο”. Αυτό σχετίζεται και με τις διάφορες αλλαγές που συμβαίνουν στις ηλικιακές μεταβάσεις….